background-image

Het collectief

In 2015 ontmoetten het collectief ‘Les Meutes‘ en de vzw City-zen elkaar in de Cité Modèle. Samen begonnen ze op het terrein te werken met andere lokale verenigingen. Van het een kwam het ander, vrijwilligers, institutionele structuren en andere partners uit de culturele sector sloten zich bij het project aan.
Het doel: verschillende doelgroepen laten samenkomen rond artistieke creaties, toegang geven tot cultuur en tot de beroepen van de audiovisuele sector.


Zo ontstond het collectief DES BLOCS.